Financování křesťanských projektů a potřeb

Získejte finance na realizaci vize anebo potřeby vaší církve či křesťanské organizace ✝🌈🌳⛪

Co je Nehemiáš?

Nehemiáš je informační web o crowdfundingu v křesťanském prostředí. Místo, na kterém se můžete naučit, jak realizovat crowdfundingovou kampaň a získat tak na realizaci Vašeho záměru finanční zdroje.

Vize projektu Nehemiáš

Vize projektu Nehemiáš je vytváření prostoru štědrosti pro vznik nových křesťanských projektů, rozvoje těch stávajících a naplňování potřeb církví a křesťanských organizací, jejichž finanční možnosti naplnění nemohou dosáhnout. Zároveň fanoušci křesťanských projektů, kteří dávají své finanční prostředky se záměrem a určitou strategií, si díky Nehemiášovi mohou vybírat z většího množství příležitostí.

Otázky a odpovědi

Crowdfunding, česky „davové financování“, je moderní způsob získávání finančních prostředků za účelem realizace neziskového či komerčního záměru. Cílem aktivit crowdfundingu je dosáhnout získání cílové částky skrze oslovení široké veřejnosti fanoušků a podporovatelů projektu. Nosnou myšlenkou crowdfundingu je široká základna fanoušků (dárců) ochotná darovat nevelké prostředky na realizaci projektu, který je oslovil.

Crowdfundingová kampaň je aktivní šíření o projektu online i offline. Tj. oslovení, co možná největšího počtu potenciálních podporovatelů projektu. Vybrání cílové částky se děje skrze jednoduché prostředí webu prezentující záměr projektu. Součástí webové prezentace je online platební brána, prostřednictvím které podporovatel připisuje platbu na účet projektu v reálný čas pomocí platební karty nebo převodem ze svého internetového bankovnictví.

Prvně je třeba vědět, jak rozsáhlý je projekt. Pokud chcete ve vašem společenství církve financovat opravu nebo stavbu budovy či připravujete nákup profesionálnější zvukové techniky nebo chcete vyslat misionáře do Asie, k tomu je potřeba větší financování. V takovém případě je třeba si kampaň více promyslet, připravit obsah kampaně a mít celkový plán, podle kterého se pojede. Jak na to se dozvíte v kurzu Jak na křesťanský crowdfunding.

Výhody kampaně

  1. Setkání s křesťanskými dárci virtuálně na webu, možnost s nimi komunikovat a prezentovat jim Boží záměr.
  2. Dárce může přispět částkou v reálný čas a to i opakovaně, pokud si udržíte jeho zájem.
  3. Tvorba a rozvoj komunity, která bude ochotna financovat a podporovat záměr.
  4. Testování životaschopnosti záměru a zpětná vazba komunity.
  5. Vylepšení záměru ještě za běhu kampaně díky zpětné vazbě.
  6. Inspirace od ostatních zakladatelů projektů.
  7. Inspirujete nové zakladatele, kteří od Boha přijali také povolání realizovat projekt.

© 2020 F-NADACE ve spolupráci s David Dobrovolný,
všechna práva vyhrazena