Financování křesťanských projektů a potřeb

Přijato 38 přihlášek projektů a potřeb

Vyhlášení vítězů plné podpory

Podle čeho jsme hodnotili projekty/potřeby?

 1. individuální pocit, zda kampaň může uspět a vybrat cílovou částku,
 2. unikátnost projektu/potřeby,
 3. schopnost projektu nabalit komunitu dárců,
 4. evangelizační potenciál.

Přihlášky uzavřeny do 29. února 2020

Nehemiáš Vám může pomoci získat finance na realizaci vize anebo potřeby vaší církve či křesťanské organizace. Přihlaste se včas a my Vám s ostatním pomůžeme.

Co je Nehemiáš?

Nehemiáš je křesťanský crowdfunding. Web, skrze který můžete přihlásit projekt nebo potřebu a získat na jeho realizaci finanční zdroje pomocí crowdfundingové kampaně, kterou Vám pomůžeme založit a vést.

Vize projektu Nehemiáš

Vize projektu Nehemiáš je vytváření prostoru štědrosti pro vznik nových křesťanských projektů, rozvoje těch stávajících a naplňování potřeb církví a křesťanských organizací, jejichž finanční možnosti naplnění nemohou dosáhnout. Zároveň dárci, kteří dávají své prostředky se záměrem a určitou strategií, si díky Nehemiášovi mohou vybírat z většího množství příležitostí.

Otázky a odpovědi

Crowdfunding, česky “davové financování”, je moderní způsob získávání finančních darů pomocí internetu, e-mailu, PR a sociálních médií, za účelem realizace neziskového či komerčního záměru. Cílem aktivit crowdfundingu je dosáhnout získání cílové částky skrze oslovení široké veřejnosti fanoušků (dárců) projektu. Nosnou myšlenkou crowdfundingu je široká základna fanoušků (dárců) ochotná darovat nevelké prostředky na realizaci projektu, který je oslovil.

Crowdfundingová kampaň je propagace projektu online i offline. Tj. oslovení, co možná největšího počtu potenciálních fanoušků (dárců) projektu. Vybrání cílové částky se děje skrze jednoduché prostředí webu prezentující záměr projektu. Součástí webové prezentace je online platební brána, prostřednictvím které fanoušek (dárce) připisuje platbu na účet projektu v reálný čas pomocí platební karty nebo převodem ze svého internetového bankovnictví.

Prvně je třeba vědět, jak rozsáhlý je projekt. Pokud chcete ve vašem společenství církve financovat opravu nebo stavbu budovy či připravujete nákup profesionálnější zvukové techniky nebo chcete vyslat misionáře do Asie, k tomu je potřeba větší financování. V takovém případě je třeba si kampaň více promyslet, připravit obsah kampaně a mít celkový plán, podle kterého se pojede. S malými potřebami Vás v tom převážně necháme a dáme Vám k dispozici materiály a návody, jak kampaň připravit. S většími projekty ale pomůžeme aktivně a budeme v tom s Vámi od plánování po realizaci. V obou případech ale můžete získat své prostředky na realizaci svého záměru.

Prvním krokem je nebát se přihlásit svůj projekt či potřebu, na kterou chcete získat finance a zjistit více informací. Přihláška Vás k ničemu nezavazuje. Jednoduše to zkuste a uvidíte. Přihlášky jsou nyní uzavřeny do konce roku 2019. Nicméně, povolte odběr novinek pomocí notifikace. Jakmile se otevře příjem nových přihlášek, budeme Vás obratem informovat.

Výhody kampaně

 1. Setkání s křesťanskými dárci virtuálně na webu, možnost s nimi komunikovat a prezentovat jim Boží záměr.
 2. Dárce může přispět částkou v reálný čas a to i opakovaně, pokud si udržíte jeho zájem.
 3. Tvorba a rozvoj komunity, která bude ochotna financovat a podporovat záměr.
 4. Testování životaschopnosti záměru a zpětná vazba komunity.
 5. Vylepšení záměru ještě za běhu kampaně díky zpětné vazbě.
 6. Inspirace od ostatních zakladatelů projektů.
 7. Inspirujete nové zakladatele, kteří od Boha přijali také povolání realizovat projekt.
F-nadace

© 2019 křesťanská nadace F-NADACE, všechna práva vyhrazena