Co crowdfunding je ✅

Slovo “crowd” znamená česky “dav” a slovo „funding“ přeložíme jako „financování“. Celý překlad by měl znít něco jako „davové financování“ nebo „financování davem“. Jednoduše, je to o lidech a o tom, co jim zrovna Vy můžete nabídnout.

Touha je zázrak nebo prokletí

CF je o šíření Vaší touhy dosáhnout určitého záměru davům lidí a vybrat na ten záměr peníze. Ale také je o něčem, co mnoha zakladatelům CF kampaní uniká. Jedna věc je mít touhu, druhá vybrat na ní peníze a třetí, ta nejzásadnější, záměr dotáhnout do zdárného konce. Touha, je zároveň závazkem – slib, kterým můžete zarmoutit, nebo jeho naplněním udělat radost všem, kteří Vám přispěli.


Vše je o kontaktech

V CF jde především o zapojení ostatních, aby se stali podílníky na dosažení cíle, který jste si vytyčili. To je hlavní důvod, proč nelze CF zaměňovat s typickým fundraisingem nebo veřejnou sbírkou. Když Vám lidé darují peníze, nejste nebo nemusíte jim ještě nutně být nějak vykazatelní, že dosáhnete něčeho konkrétního.

Sdílet Váš CF záměr budete lidem, na které máte přímý nebo zprostředkovaný kontakt. Jsou to předně vaši přátelé nebo přátelé vašich přátel a kolegů a také fanoušci vaší organizace. Můžete sdílet Váš záměr také cílenou reklamou skupinám lidí, na které nemáte kontakt a které Váš projekt bude zajímat, ale to už je trošku za hranicí toho, co je crowdfunding.


Prašule hejbejte se

Nutno poznamenat, že tím hlavním, o co v CF jde, je, že ty oslovené lidi budete žádat o část jejich života. Budete od nich chtít kousek jejich úsilí a času, který investovali do práce a zinkasovali za to určitou hmotnou hodnotu ve formě peněz. Také je budete žádat o jejich zapojení v šíření informací o Vašem záměru mezi své známé. Proto by měl být Váš záměr hodný toho o obě formy podpory veřejně žádat. Ne nutně hodný jen pro ostatní. Měli byste v něj věřit především Vy a umět pro to nadchnout ty druhé – pomineme-li, že Vás k práci mohl povolat sám Bůh.

 

Týmová výzva a zábava v jednom

CF je rozhodně zábava a zároveň tvrdá dřina. Velmi úzce se sebou obě zmíněné domény souvisí. Čím více do realizace kampaně totiž dáte, tím více si vítězství budete vážit, bude Vás to všechno bavit a pokud budete pracovat v týmu (což velmi doporučujeme), pochopíte, jak moc ostatní potřebujete, vaši lidé zase porozumí, jak moc potřebují svého vedoucího a celá kampaň vás všechny poměrně výrazně stmelí.

 

Emočně náročná hra

Při CF budete moci zažít hodně emocí, předně frustraci ze všeho, co se aktuálně nevede, jak jdou přípravy pomalu a po spuštění kampaně nervy, že cílová částka neroste, jak by se očekávalo. Kampaň vyzkouší, jak jste sami v sobě stabilní a co je zač váš tým. Vyplave na povrch, co nebudete chtít vidět, ale co nutně potřebujete vědět, abyste 1. sebe a 2. tým v dané oblasti mohli posunout – přesně v tom pořadí, jak je psáno.


Úspěch za to stojí!

Nakonec, pokud uspějete, budete naplněni nezměřitelnou eufórií, sebevědomím a vděčností, jak skvělý je Bůh, Váš tým, Vy sami, manžel/manželka, přítel/přítelkyně, rodina a všichni, kdo Vám jakkoliv v dosažení výsledků pomohli, sledovali průběh kampaně, šířili projekt dále, finančně na něj přispěli a věřili ve Váš záměr i ve Vás samotného. A víte co je ještě lepší? Oni to budou celé prožívat s Vámi. Budou Vám psát, volat, mluvit o tom, když Vás potkají osobně a radovat se s Vámi. Při crowdfundingu zažijete něco, proč nás Bůh stvořil – kolektivní radost, kdy můžeme lásku, pocity štěstí, naději, víru, pokoj, a zdar za vynaložené úsilí, zažívat společně.


Požehnání ve zkoušce

Může přijít i neúspěch. Pokud se to shodou okolností stane a Vy neuspějete, nebojte, nebudete na všech rovinách cítit to samé jen v negativním měřítku. Lidé Vás podpoří. Dělat CF je určitě risk a svým způsobem projití zkoušky ohněm, ale nakonec můžete vyjít i z neúspěšné kampaně mnohem silnější. Prvním pokusem totiž hra nekončí. Podaří se Vám kampaň na druhý nebo třetí pokus? Jak již víte, chyby, pokud jste schopní z nich čerpat, vás posunou kupředu. Co umíme a kdo jsme, jsme vystavěli předně na chybách tmelených poučením se z nich. Žádný úspěch není zadarmo – bolí – ale radost na konci je zadostiučiněním. Obavy, že neuspějete by proto neměly být překážkou, abyste se nepokusili svůj záměr uskutečnit. Jděte vstříc obavám, ztratit můžete leda to, že vyrostete do lepší podoby sebe sama s novými schopnostmi, které se Vám budou hodit v dalších životních etapách.

 

Kapacita, aneb je třeba to udejchat

Příprava je až 80 % úspěchu. Čím lépe připravíte kampaň, tím úspěšnější bude, až ji spustíte a začnete vybírat peníze. Proto je nyní záhodno říct, že pro přípravu CF projektu budete potřebovat cca 1-3 hodiny denně po dobu 1-3 měsíců a to dle náročnosti CF projektu. Záleží, do čeho se chcete pustit. Je rozdíl mezi CF kampaní pro překlad křesťanské knihy z angličtiny do češtiny (ta nižší hranice časové náročnosti) anebo získání financí na projekt filmu Labyrint světa a ráj srdce (ta delší časová náročnost). Zhodnoťte důkladně svou vnitřní kapacitu. Každý trenér ví, že když si jeho hráč myslí, že už nemůže, je pouze v 3/4 své opravdové kapacity. My lidé, si moc nevěříme. Nicméně, CF projekt a jeho kampaň Vás bude něco stát. Stojí to za to, ale ne vždy a ne pro každého!

Portál, kde svůj záměr uskutečnit

Odpovědět na otázku, kde pro Vás má smysl crowdfundingovou kampaň spustit, není úplně jednoduché. V Česku je několik dobrých portálů a z hlediska jejich výkonnosti se nedá říci, jaký je výhodnější. V F-nadaci jsme realizovali kampaně na portálu Startovac.cz a byli jsme ve všech případech a ohledech spokojení. Jsou však i jiné portály. Zejména bychom chtěli sdílet myšlenku, že není třeba se soustředit pouze na český trh, ale možná právě pro Vás má smysl oslovit dav křesťanů i v zahraničí a získat tak mezinárodní podporovatele i fanoušky v jednom. V takovém případě bychom chtěli doporučit portály GoFundMe.com a Kickstarter.com.

Bůh je v tom s Vámi 

S Vaším urputným odhodláním v souladu s vedením Ducha svatého, spolupracujícím týmem zapáleným pro věc a s Boží pomocí, je určitě možné uspět. Přesvědčit se můžete třeba v sekci dokončených CF projektů.

Čeká Vás nyní několik praktických lekcí. Jdeme na to!

F-nadace-cerne_RGB

© 2020 F-NADACE ve spolupráci s David Dobrovolný,
všechna práva vyhrazena